top of page

Bij de ontwikkeling van e-health software vinden wij het belangrijk dat deze direct bijdraagt aan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor de patiënt. Wij staan voor Value-Based Healthcare, wat gericht is op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. 

Hierbij is ons doel om te streven naar de optimale en duurzame balans tussen efficiënte en hoge kwaliteit van zorg, naast beheersbare kosten voor de maatschappij. 

Digitale
preoperatieve screening 

Digitale
postoperatieve monitoring

Benieuwd hoe het werkt?

Benieuwd hoe het werkt?

Producten

Digitale preoperatieve screening 

iMac
Schermafbeelding 2020-02-20 om 13.12.45.

65.000 digitale screenings per jaar

85% minder poliklinische 
consulten

E-POS start
Digitale gezondheidsvragenlijst

STAP 1

GEZONDHEIDSVRAGENLIJST

De online gezondheidsvragenlijst is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, met waar nodig extra informatie. De patiënt vult deze vanuit huis op zijn gemak in, wanneer het hem of haar schikt.

De inhoud van de vragenlijst is gebaseerd op de nationale en internationale richtlijnen m.b.t. de preoperatieve screening.

Voordelen

De vragenlijst is volledig en eenduidig, en gebaseerd op de nationale en internationale richtlijnen m.b.t. de preoperatieve screening. Patiënt vult deze gemiddeld binnen 10 minuten in. 

De patiënt vult de vragenlijst vanuit zijn eigen vertrouwde leefomgeving in, eventueel met hulp van een dierbare, en op het moment dat het hem of haar uitkomt.

De vragenlijst is gebruiksvriendelijk en beschikbaar op desktop, tablet, en mobiele telefoon.

Beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Pools en Spaans. In de nabije toekomst zullen ook andere talen toegevoegd worden.

YL_20190418_Novacair_6.JPG

Vertrouwd
De patiënt vult de vragenlijst ontspannen en vanuit zijn eigen leefomgeving in.

Extra uitleg

De patiënt kan bij elke vraag om een extra toelichting vragen, door op de i van informatie te klikken.

Er verschijnt dan een pop-up in beeld met extra informatie en uitleg bij de vraag. Hierbij wordt de patiënt geïnformeerd over waarom een bepaalde vraag gesteld wordt. Tevens worden ziektebeelden of symptomen op een patiëntvriendelijke wijze uitgelegd.

Preoperatieve gezondheidsvragenlijst

E-POS bestaat uit een slimme en uitgebreide online preoperatieve gezondheidsvragenlijst welke bestaat uit meerdere thema's. De patiënt kan deze vragenlijst online (desktop, mobiel of tablet) op zijn gemak invullen.

 

De vragenlijst is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk in te vullen, waarbij de patiënt alleen vragen voorgelegd krijgt die voor hem/haar relevant zijn, op basis van de onderliggende comorbiditeiten. Het kost de patiënt gemiddeld slechts 10 tot 15 minuten om de vragenlijst in zijn geheel af te ronden.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
Informed consent

STAP 2

INFORMED CONSENT

E-POS informeert de patiënt door middel van animatie video's en informatieve teksten over tijdens de medische ingreep in te zetten anesthesietechnieken en –combinaties, evenals de daaraan gebonden risico’s. Hierna kan de patiënt geïnformeerde toestemming (informed consent) geven, die verwerkt wordt in de rapportage (zie stap 4).

De patiënt kan de informatie vanuit huis in eigen tijd, al dan niet met familie of vrienden, en zo vaak als hij of zij wil terugkijken en zich hierdoor goed voorbereiden op de behandeling.

Voordelen

Medische animatie video's hebben veel (wetenschappelijk bewezen) toegevoegde waarde voor laaggeletterden, allochtonen, én ouderen, maar eigenlijk voor elke patiënt! 

Beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Pools en Spaans. In de nabije toekomst worden daar andere talen aan toegevoegd.

Visuele informatie blijft vaak beter hangen.

De animaties kunnen samen met een dierbare vanuit een veilige en vertrouwde leefomgeving in eigen tempo bekeken en nabesproken worden.

De patiënt kan de medische animatie video's zo vaak als gewenst terugkijken.

De informatie is eenduidig en niet onder invloed van factoren als tijdgebrek, stress etc.

YL_20190418_Novacair.JPG

Samen beslissen
Betere zorg begint bij heldere informatieoverdracht.

De kracht van een animatie

Door gebruik te maken van animatie video's kunnen wij de informatie op een eenduidige, geruststellende en volledige wijze overbrengen op de patiënt. Hierdoor is de patiënt minder angstig voor de toch vaak spannende operatie en anesthesie. Daarnaast kan de patiënt de animaties zo vaak als gewenst terugkijken, hierdoor blijft de informatie beter hangen. 

De patiënt krijgt alleen die animaties te zien die voor hem of haar relevant zijn.

Medische animatie video's

E-POS bevat de volgende animatie video's m.b.t. de anesthesie:

 1. Voorbereiding op een operatie

 2. Algehele anesthesie

 3. Ruggenprik - Epidurale anesthesie

 4. Ruggenprik - Spinale anesthesie

 5. Perifeer zenuwblok - Onderste extremiteit

 6. Perifeer zenuwblok - Bovenste extremiteit 

 7. Sedatie

 8. Pijnbestrijding tijdens de bevalling 

Voorbereiding op operatie
Voorbereiding op operatie

press to zoom
Algehele anesthesie
Algehele anesthesie

press to zoom
Pijnbehandeling tijdens de bevalling
Pijnbehandeling tijdens de bevalling

press to zoom
Voorbereiding op operatie
Voorbereiding op operatie

press to zoom
1/8
Triage

STAP 3

TRIAGE

Op basis van de patiënt- en operatie gerelateerde informatie vindt een triage plaats, waardoor 85% van de patiënten niet meer onnodig naar het ziekenhuis hoeven komen. Deze triage resulteert in één van de volgende adviezen: geschikt voor digitale goedkeuring, telefonisch consult benodigd, of poliklinisch consult benodigd. 

Dit heeft grote voordelen voor het ziekenhuis, de zorgprofessional, en de patiënt! Door gebruik te maken van E-POS, zullen ook de kwaliteit, veiligheid en patiënttevredenheid sterk verbeteren.

Voordelen

E-POS onderscheidt zich van andere preoperatieve vragenlijsten, doordat er door algoritmen een intelligente conclusie gegenereerd wordt.

85% reductie van het aantal preoperatieve poliklinische consulten.

Patiënten kunnen vanuit hun thuisomgeving op een veilige wijze gescreend worden.

Maximale ondersteuning van het preoperatief triageproces op de poli.

Door het triagesysteem blijft er meer tijd over op de poli preoperatieve screening voor complexere patiënten met meer risico's op complicaties tijdens het perioperatieve traject, wat de kwaliteit en veiligheid zal verbeteren.

YL_20190411_NOVACAIR_zonderlogo_2.JPG

Slimme triage
E-POS onderscheidt zich van andere preoperatieve vragenlijsten, doordat er door slimme algoritmen een intelligente conclusie gegenereerd wordt.

De waarde van de juiste triage

Door de gevalideerde triage van E-POS toe te passen ontstaan er winstvoordelen voor de patiënt, omdat deze in veel gevallen niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dit zorgt o.a. voor afname van onnodige reistijden, wachttijden, parkeerkosten en afwezigheid bij andere verplichtingen, zoals werk.

Ook de anesthesioloog ervaart enorme winstvoordelen doordat er meer tijd over blijft voor de complexere patiënten (ASA 3-4), wat er toe leidt dat de kwaliteit en de veiligheid van het preoperatief proces zal toenemen. 

Uitkomst

De triage binnen E-POS kent drie uitkomsten:

 1. Patiënt is geschikt voor digitale preoperatieve screening.

 2. Patiënt verdient nog een aanvullend telefonisch preoperatief consult.

 3. Patiënt verdient nog een aanvullend poliklinisch preoperatief consult.

E-POS rapport
E-POS rapport

press to zoom
E-POS samenvatting
E-POS samenvatting

press to zoom
E-POS rapport
E-POS rapport

press to zoom
1/2

STAP 4

RAPPORTAGE EN ADVIES

De Rapportage die door E-POS gegenereerd wordt op basis van de patiënt- en operatie gerelateerde informatie bevat onder andere: een overzicht van de gezondheidstoestand van de patiënt, een gevalideerde onderbouwing van het triage advies, en adviezen m.b.t. eventuele aanvullende diagnostiek en behandeling in het kader van het preoperatief consult.

In de Rapportage wordt verwezen naar de huidige richtlijnen m.b.t. het preoperatief proces.

Voordelen

De patiënten die wel een poliklinisch consult nodig hebben, op basis van de patiënt- en operatie gerelateerde informatie, zijn reeds door E-POS uitgebreid in kaart gebracht. Daardoor zal het poliklinisch consult efficiënter en kwalitatief beter verlopen.

De gegenereerde Rapportage bevat naast een overzichtelijke weergave van de gezondheidstoestand van de patiënt, ook adviezen gebaseerd op de nationale en internationale richtlijnen.

Informatie wordt altijd op eenduidige wijze in de Rapportage verwerkt, waardoor deze op efficiënte wijze gelezen kan worden.

E-POS zorgt voor een significante afname van de registratielast voor de zorgverlener.

YL_20190411_Novacair_31_edited.jpg

Veilige zorg
Veilige zorg begint bij heldere informatie overdracht.

De waarde van de E-POS Rapportage

De E-POS Rapportage geeft op een overzichtelijke wijze de gezondheidstoestand van de patiënt weer. De anesthesioloog wordt met behulp van de E-POS Rapportage ondersteund tijdens zijn preoperatief consult en tijdens zijn perioperatief beleid. Aan de hand van gekleurde bolletjes wordt de anesthesioloog geattendeerd op de relevante zaken binnen de rapportage, wat het lezen van de rapportage gemakkelijk en efficiënt maakt. 

Rapportage

De E-POS rapportage bevat o.a. de volgende onderwerpen:

 1. Onderbouwing van het triage advies

 2. Relevante voorgeschiedenis

 3. Medicatie

 4. Allergieën

 5. Intoxicaties

 6. Tractus anamnese

 7. Eerdere anesthesie

 8. Advies m.b.t. eventueel aanvullende diagnostiek

 9. Verwijzing naar de richtlijnen

undraw_doctors_hwty.png
Rappotage en advies
Elektronische postoperatieve monitoring
Schermafbeelding 2022-03-17 om 14.32.06.png

Voorkomen is beter dan genezen

Digitale postoperatieve monitoring

STAP 5

POSTOPERATIEVE MONITORING

Postoperatief vindt er een follow-up plaats, hierbij wordt onder andere gekeken naar het algeheel welbevinden van de patiënt, pijnbeleving, koorts en andere uitkomstmaten die kunnen wijzen op problemen. De anesthesioloog wordt hiervan op de hoogte gebracht, zodat op tijd adequate behandeling ingezet kan worden. Hierdoor kunnen eventuele complicaties na een operatie worden voorkomen en neemt tevens de tevredenheid bij de patiënt toe.

Voordelen

E-POS genereert op een doelmatige, en patiëntvriendelijke wijze informatie over het postoperatieve beloop, tijdens de klinische opname, maar ook wanneer de patiënt weer thuis is. 

Door de postoperatieve pijn beter in kaart te brengen, kunnen enorme (maatschappelijke) winstvoordelen bereikt worden, zoals afname van opiaatafhankelijkheid bij patiënten.

Door het samenvoegen van pre- en postoperatieve data kunnen in de toekomst interessante data-analyses uitgevoerd worden, wat de perioperatieve zorg in de toekomst kan verbeteren.

Het E-POS Dagboek is ook los verkrijgbaar.

Schermafbeelding 2022-03-17 om 15.16.18.png

Meten is weten
Door het meten van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten krijgen we beter inzicht in het postoperatieve beloop.

Doeltreffend

Met behulp van het E-POS Dagboek kan de patiënt via zijn eigen mobiele telefoon bijhouden hoe het met hem of haar gaat. Deze informatie wordt op een slimme wijze via het medisch dossier van de patiënt teruggekoppeld aan de anesthesioloog, zodat deze adequaat en op tijd gewenst beleid kan inzetten. Op deze manier kunnen eventuele complicaties of andere problemen voorkomen worden. 

De verpleegkundige wordt hierdoor enorm ontlast in het documenteren van dit soort uitkomstmaten of parameters.

Het E-POS Dagboek

Het E-POS Dagboek bevat momenteel de volgende uitkomstmaten:

 1. Pijnbeleving

 2. Misselijkheid

 3. Benauwdheid

 4. Slaappatroon

 5. Temperatuur

 6. Ontlastingspatroon

Schermafbeelding 2022-03-17 om 15.16.02.png
bottom of page