top of page
Ervaringen van onze klanten

Bij NovaCair staan de gebruiker, zorgverlener en patiënt, altijd op plek één.

Wat zijn de ervaringen van onze gebruikers? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe zien zij de toekomst van de zorg voor zich en tegen welke problemen in de praktijk lopen zij aan? Hoe ervaren de patiënten onze producten en neemt de patiënttevredenheid met onze producten toe?

Door in nauw contact te blijven met onze klanten proberen wij telkens weer opnieuw antwoord te krijgen op dit soort vragen. Aan ons de taak om te luisteren en te zorgen dat we hun feedback serieus nemen en op een passende wijze verwerken binnen onze software.

Lees hier hoe klanten onze producten ervaren

Dijklander ziekenhuis

In april 2020 starte het Dijklander ziekenhuis midden in de COVID-19 crisis als eerste ziekenhuis in Nederland met E-POS. Sinds januari 2022 maakt het Dijklander ziekenhuis gebruik van de koppeling met HiX, via Zorgplatform. 

John v Roy en Jens Peter Hering.png

dr. J van Roy / dr. J.P. Hering

Anesthesiologen Dijklander ziekenhuis

“E-POS is een slimme digitale oplossing om onnodige consulten te voorkomen, terwijl de kwaliteit van zorg verbetert. De applicatie onderscheidt zich van andere preoperatieve vragenlijsten, doordat er door slimme algoritmen een intelligente conclusie wordt gegenereerd.”

John van Roy, Ingrid de Jong - Rijpkema, Lisette Zungri en Rik Bijl vertellen in deze video meer over hun ervaringen met de implementatie van E-POS in het Dijklander ziekenhuis en de intergratie met het HiX EPD-systeem van Chipsoft.

Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis

Met E-POS effectiever voorbereiden op operatie of onderzoek

7 september 2021

 

Patiënten digitaal voorbereiden op een operatie of onderzoek. Dat doen we in ons ziekenhuis met E-POS. Hiermee begonnen we vorig jaar als proef. Inmiddels is het een vaste werkwijze op de afdeling Anesthesiologie. Een jaar later en ruim 11.000 digitaal gescreende patiënten verder praten Anesthesioloog Anne Marieken Wolter en Organisatorisch Hoofd Operatiekamers Tessa Holzhaus- Fuhring praten je graag bij over E-POS.

E-POS

Hoe gezond is een patiënt? Een belangrijke vraag voorafgaand aan een onderzoek of operatie. Voorheen kwamen patiënten naar het ziekenhuis om hun gezondheid te bepalen tijdens de zogeheten preoperatieve screening. Met E-POS gebeurt dit met een digitale vragenlijst die een patiënt thuis invult. Het E-POS systeem filtert de antwoorden en kijkt hoe risicovol de operatie is. Op basis daarvan bepalen we of we de patiënt voorafgaand aan de operatie naar het ziekenhuis laten komen, of dat we de patiënt bellen of dat de informatie uit de vragenlijst voldoende is.

Digitaal voorbereiden op een op een operatie of onderzoek: hoe risicovol is dat? En bestaat de menselijke maat dan nog wel?

‘De patiënt heeft altijd een contactmoment met de polimedewerker. En iedereen kan een afspraak krijgen zoals diegene wil. Ook als we met de vragenlijst eigenlijk al voldoende informatie hebben. Dus de menselijke maat is er zeker nog, al zetten we wel meer in op digitaal omdat dit veel voordelen biedt. Wat betreft het risico: de anesthesioloog bekijkt de vragenlijsten zelf altijd nog om te bepalen of E-POS de juiste inschatting maakte en welke medicatie en/of verdoving er nodig is. We kunnen E-POS dus altijd overrulen’, aldus Anne Marieken.

ETZ interview.jpeg

Een jaar E-POS wat leverde het op?

‘We merken dat we gezonde en minder gezonde patiënten beter kunnen scheiden en dus beter kunnen helpen, aldus Anne Marieken. ‘Dat zit zo: voorheen kwamen alle patiënten naar het ziekenhuis voorafgaand aan een operatie of onderzoek. We wisten we nog niets van de patiënt. Per screening rekenen we zo’n 20 minuten. Maar een relatief gezonde patiënt die voor een knieoperatie kwam, was vaak binnen enkele minuten klaar. Voor de patiënt een onnodig ziekenhuisbezoek en wij konden de tijd die over was beter gebruiken voor een kwetsbaardere patiënt die bijvoorbeeld een darmoperatie moest ondergaan. Tessa vult aan: ‘E-POS levert ons op dat we de screening voor zowel patiënten als onszelf effectiever inzetten. We kunnen meer patiënten helpen in minder tijd en maken maatwerk mogelijk.’

Hoe uit zich dat in cijfers?

Tessa: ‘80,9% van de preoperatieve screenings verliep afgelopen jaar via E-POS. Meer dan 11.000 patiënten doorliepen de screening. Ook in coronatijd was E-POS een geweldig middel om patiënten op afstand te helpen. In ons ziekenhuis komen natuurlijk ook kwetsbare patiënten. Als je die met dit soort initiatieven op afstand kunt helpen, is dat alleen maar mooi. Anderzijds vertroebelt de coronasituatie de cijfers wellicht wel wat. Want door coronamaatregelen was er minder poliruimte en zagen we fysiek minder mensen dan we eigenlijk wilden. Daarom houden we een tevredenheidsonderzoek onder patiënten als de situatie weer helemaal normaal is. Want dan is de uitslag volledig representatief.’

E-POS levert het ziekenhuis dus goede informatie op. Hoe zit het met informatie naar de patiënt?

Anne Marieken: ‘E-POS biedt de patiënt duidelijke video’s en animaties met uitleg over het onderzoek of de operatie. We merken hierdoor dat de patiënt goed op de hoogte is van wat er gaat gebeuren en gerichter vragen stelt aan ons. Voorheen zat ik soms een beetje oneerbiedig gezegd ‘een lijstje af te vinken’, nu is er meer interactie. Dit maakt gesprekken beter en persoonlijker.’

Wat verwachten jullie van E-POS in de toekomst?

‘Het persoonlijke zal nooit helemaal verdwijnen’, verwacht Tessa. ‘Maar E-POS biedt veel voordelen. Bijvoorbeeld om met je bejaarde moeder thuis met een kop koffie samen informatie in te vullen waarvoor je normaal gesproken naar het ziekenhuis moest komen. Samen met andere eHealth ontwikkelingen kunnen we in de toekomst misschien ook zaken met de thuiszorg, huisarts en laboratoria op afstand regelen. Al zit je denk ik wel een keer aan de limiet van wat kan en wat nodig is’, aldus Tessa. Anne Marieken: ‘we willen optimale informatievoorziening van- en naar de patiënt. En de zorg toepassen op hen die het nodig hebben. Bijvoorbeeld de 80-jarige patiënt die wellicht maar één kans krijgt bij een complexe operatie. Die kans kunnen we door E-POS beter benutten. Dat motiveert mij om het maximale eruit te blijven halen. Om juist voor die groep een kwaliteitsslag te blijven maken.’

FlexClinics

Peter van Aggelen is anesthesioloog en Medisch Bestuurslid binnen FlexClinics en vertelt in deze video over zijn ervaringen met E-POS.

“Voor ons is het resultaat van E-Pos dat er een enorme besparing optreedt in de tijd die we kwijt zijn in het managen van de patiëntenstroom.”

“Voor de patiënt zelf is het resultaat dat E-Pos een omgeving biedt waarin patiënten heel rustig en in hun eigen tijd en omgeving een blik kunnen werpen op de mogelijkheden van de operatie.”

The Hand Clinic

Binnenkort volgt hier een artikel over onze samenwerking met The Hand Clinic

Annatommie MC

Binnenkort volgt hier een artikel over onze samenwerking met Annatommie MC

Dijklander ziekenhuis
ETZ
Annatommie MC
The Hand Clinic
FlexClinics
bottom of page