top of page

De wetenschappelijk gevalideerde digitale preoperatieve screeningstool

Veilig de preoperatieve polikliniek omzeilen

- Journal of Clinical Anesthesia -

E-POS is gebruikt voor het onderzoek naar de betrouwbaarheid van elektronische screening door het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

De voornaamste conclusie was dat elektronische screening betrouwbaar identificeert welke patiënten de reguliere POS kunnen overslaan.

Dit levert een besparing op van:

  • 30% van de preoperatieve consulten (onder academische populatie)

  • 1.000.000 reisbewegingen in NL van patienten

  • €60.000.000 aan zorgkosten in NL

Benieuwd naar het onderzoek en alle resultaten? Je kunt de resultaten van het onderzoek hier terugvinden:

 

Journal III

NovaCair werkt samen met

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
undraw_medicine_b1ol (1).png

NovaCair is een betrouwbare en gecertificeerde partner in de zorg

ISO 27001 & NEN 7510

BC Certified logo_ISO 27001-2017 RVA_zwa
BC Certified logo_NEN7510-1 2017_RVA_zwa

Inspelen op de veranderende zorgvraag

Door de toenemende zorgvraag zal de zorgsector de komende jaren voor een enorme uitdaging komen te staan. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat ze kwalitatief betere zorg leveren, maar wel binnen dezelfde tijd en tegen dezelfde prijs. Door deze ontwikkelingen neemt de werkdruk alsmaar toe, en verdwijnt de menselijke kant van de zorg steeds vaker naar de achtergrond. 

 

Met behulp van technologische innovaties kunnen bestaande zorgprocessen efficiënter, veiliger en kwalitatief beter worden gemaakt. Zo ontstaat er weer tijd en ruimte voor het menselijk contact in de zorg. 

Over E-POS

Ondersteuning van het preoperatief proces

NovaCair biedt met het product E-POS ondersteuning van het preoperatieve proces. Het poliklinisch consult dat wordt uitgevoerd bij patiënten voorafgaand aan een medische ingreep wordt hierdoor in een groot aantal gevallen overbodig. Voor de overige patiënten die wel een poliklinisch consult nodig hebben verloopt deze kwalitatief juist beter, doordat patiënt en professional beter voorbereid zijn en daardoor meer ter zake kunnen komen.

Geïntegreerd met het EPD

In de afgelopen jaren heeft NovaCair met succes verschillende soorten technische koppelingen weten te realiseren. Hierbij heeft het samenwerkingen opgezet met Chipsoft, Epic, CNS-Connect en Nexus Nederland.

EPD koppelingen.png

Afname van onnodige maatschappelijke kosten

Met behulp van E-POS kan de pre- en postoperatieve zorg binnen Nederland efficiënter, veiliger en kwalitatief beter georganiseerd worden. Zo leidt E-POS tot een significante afname van onnodige maatschappelijke kosten, reistijden, wachttijden en inefficiënte inzet van het ziekenhuispersoneel.

Resultaten van E-POS
Patiëntvriendelijk (8.7)

Door de juiste zorg op de juiste plek, hiermee voorkomt u onnodig ziekenhuisbezoek.

60% tijdsbesparing

Door verminderde registratielast en triage op complexiteit van de casuïstiek bespaart de

zorgverlener ongeveer 60% van de tijd.

Betere planning

Door beter en vervroegd inzicht in de gezondheidstoestand en zorgvraag van de patiënt.

Verhoging van zorgkwaliteit

Door betere planning en meer efficiëntie komt tijd vrij voor zorg aan complexe patiënten en het uitvoeren van preventieve maatregelen.

Verminderde registratielast

Door automatische rapportage en integratie met bestaande EPD’s neemt de registratielast evident af.

85% minder fysieke consulten

Door implementatie van het triage-advies verloopt 85% van de patiënten niet meer fysiek via de poli.

Zinnige Zorg

De inzet van E-POS ondersteunt volgens VGZ de zorgprofessional door de pre- en postoperatieve zorg efficiënter en veiliger in te zetten. De patiënt hoeft niet meer onnodig naar het ziekenhuis en ontvangt heldere en eenduidige informatie op een gebruiksvriendelijke manier.

VGZ.png
E-POS in 5 stappen
Preoperatieve
gezondheidsvragenlijst
YL_20190418_Novacair_6.JPG

De online preoperatieve gezondheidsvragenlijst is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, met waar nodig extra informatie. De patiënt kan deze alleen, of samen met een dierbare, rustig vanuit zijn eigen vertrouwde leefomgeving invullen. De inhoud van de vragenlijst is gebaseerd op de nationale en internationale richtlijnen m.b.t. de preoperatieve screening.

1

Informed consent
iMac
Schermafbeelding 2020-02-20 om 13.14.11.

E-POS informeert de patiënt door middel van animatie video's en informatieve teksten over tijdens de medische ingreep in te zetten anesthesietechnieken en –combinaties, evenals de daaraan gebonden risico’s. Hierna kan de patiënt geïnformeerde toestemming (informed consent) geven, die verwerkt wordt in de rapportage (zie stap 4).

2

Op basis van de patiënt- en operatie gerelateerde informatie vindt een triage plaats. Deze triage resulteert in één van de volgende adviezen: geschikt voor digitale goedkeuring, telefonisch consult benodigd, of poliklinisch consult benodigd. 

 

Dit triagesysteem leidt er toe dat een grote groep patiënten (85%), voorafgaand aan een medische ingreep geen poliklinisch preoperatief consult meer nodig heeft. 

Triage
iMac
Schermafbeelding 2020-02-20 om 15.18.44.

3

Rapportage en advies

4

De Rapportage die door E-POS gegenereerd wordt bevat onder andere: een overzicht van de gezondheidstoestand van de patiënt, een gevalideerde onderbouwing van het triage advies, en adviezen m.b.t. eventuele aanvullende diagnostiek en behandeling in het kader van het preoperatief consult.

In de Rapportage wordt verwezen naar de huidige nationale en internationale richtlijnen.

iMac
Schermafbeelding 2021-05-25 om 19.19.28.
Schermafbeelding 2021-05-25 om 21.44.06.
Digitale postoperatieve monitoring

5

Postoperatief vindt er een follow-up plaats, hierbij wordt onder andere gekeken naar het algeheel welbevinden van de patiënt, pijnbeleving, koorts en andere uitkomstmaten die kunnen wijzen op problemen. De anesthesioloog wordt hiervan op de hoogte gebracht, zodat op tijd adequate behandeling ingezet kan worden. Hierdoor kunnen eventuele complicaties na een operatie worden voorkomen en neemt tevens de tevredenheid bij de patiënt toe.

COVID-19

Gezien de huidige COVID-19 virus epidemie in ons land, bevinden we ons als maatschappij momenteel in een zeer uitzonderlijke situatie. 

E-POS kan in deze tijd van enorme meerwaarde zijn voor ziekenhuizen en patiënten.

Meerdere ziekenhuizen hebben momenteel hun interesse al getoond om juist in deze tijd te innoveren en besparen met E-POS.

Onderzoek naar digitale screening voor een operatie

Als het aan anesthesiologen Sander van den Heuvel en Jan-Wiebe Korstanje ligt, brengt een groot deel van de patiënten in de toekomst een digitaal bezoek aan het spreekuur, voordat een operatie plaatsvindt. Hiervoor hoeven patiënten dan niet meer naar het Erasmus MC te komen. Maar of dat kan en verstandig is, wordt eerst door hen onderzocht in samenwerking met NovaCair.

logo-erasmus-mc.png

Informatie of een demo aanvragen

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden van E-POS, of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op. 

bottom of page