Wij ontwikkelen - met kennis uit de praktijk - innovatieve software om zorgprocessen te optimaliseren.

Hierdoor ontstaat er weer meer tijd en ruimte voor menselijk contact binnen de zorg.

Inspelen op de veranderende zorgvraag

Door de toenemende zorgvraag zal de zorgsector de komende jaren voor een enorme uitdaging komen te staan. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat ze kwalitatief betere zorg leveren, maar wel binnen dezelfde tijd en tegen dezelfde prijs. Door deze ontwikkelingen neemt de werkdruk alsmaar toe, en verdwijnt de menselijke kant van de zorg steeds vaker naar de achtergrond. 

 

Met behulp van technologische innovaties kunnen bestaande zorgprocessen efficiënter, veiliger en kwalitatief beter worden gemaakt. Zo ontstaat er weer tijd en ruimte voor het menselijk contact in de zorg. 

Innovatieve software

NovaCair ontwikkelt - met kennis uit de praktijk - innovatieve software die artsen ondersteunt. Deze software bespaart tijd en geld en verkleint de kans op onnodige fouten. Voor patiënten is onze software overzichtelijk en eenduidig, dit voorkomt extra onrust en onzekerheid.

 

Door tijd en geld te besparen, dragen we bij aan het toegankelijk houden van de zorg. Vandaag en in de toekomst.

Over E-POS

Ondersteuning van het preoperatief proces

NovaCair biedt met het product E-POS ondersteuning van het preoperatieve proces. Het poliklinisch consult dat wordt uitgevoerd bij patiënten voorafgaand aan een medische ingreep wordt hierdoor in een groot aantal gevallen overbodig. Voor de overige patiënten die wel een poliklinisch consult nodig hebben verloopt deze kwalitatief juist beter, doordat patiënt en professional beter voorbereid zijn en daardoor meer ter zake kunnen komen.

E-POS Dagboek

Daarnaast biedt NovaCair ook het E-POS Dagboek aan. Het E-POS Dagboek is een postoperatieve applicatie, ontwikkeld om de patiënt postoperatief binnen en buiten het ziekenhuis te monitoren. Hierbij kan de patiënt zelf een aantal belangrijke uitkomstmaten bijhouden die kunnen wijzen op problemen. 

Afname van onnodige maatschappelijke kosten

Met behulp van E-POS kan de pre- en postoperatieve zorg binnen Nederland efficiënter, veiliger en kwalitatief beter georganiseerd worden. Zo leidt E-POS tot een significante afname van onnodige maatschappelijke kosten, reistijden, wachttijden en inefficiënte inzet van het ziekenhuispersoneel.

E-POS leidt tot:

85% 

Minder poliklinische consulten

8.7

Patiënttevredenheid

60%

Tijdswinst per consult

Zinnige Zorg

De inzet van E-POS ondersteunt volgens VGZ de zorgprofessional door de pre- en postoperatieve zorg efficiënter en veiliger in te zetten. De patiënt hoeft niet meer onnodig naar het ziekenhuis en ontvangt heldere en eenduidige informatie op een gebruiksvriendelijke manier.

VGZ.png
E-POS in 5 stappen
Preoperatieve
gezondheidsvragenlijst
YL_20190418_Novacair_6.JPG

De online preoperatieve gezondheidsvragenlijst is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, met waar nodig extra informatie. De patiënt kan deze alleen, of samen met een dierbare, rustig vanuit zijn eigen vertrouwde leefomgeving invullen. De inhoud van de vragenlijst is gebaseerd op de nationale en internationale richtlijnen m.b.t. de preoperatieve screening.

1

Informed consent
iMac
Schermafbeelding 2020-02-20 om 13.14.11.

E-POS informeert de patiënt door middel van animatie video's en informatieve teksten over tijdens de medische ingreep in te zetten anesthesietechnieken en –combinaties, evenals de daaraan gebonden risico’s. Hierna kan de patiënt geïnformeerde toestemming (informed consent) geven, die verwerkt wordt in de rapportage (zie stap 4).

2

Op basis van de patiënt- en operatie gerelateerde informatie vindt een triage plaats. Deze triage resulteert in één van de volgende adviezen: geschikt voor digitale goedkeuring, telefonisch consult benodigd, of poliklinisch consult benodigd. 

 

Dit triagesysteem leidt er toe dat een grote groep patiënten (85%), voorafgaand aan een medische ingreep geen poliklinisch preoperatief consult meer nodig heeft. 

Triage
iMac
Schermafbeelding 2020-02-20 om 15.18.44.

3

Rapportage en advies

4

De Rapportage die door E-POS gegenereerd wordt bevat onder andere: een overzicht van de gezondheidstoestand van de patiënt, een gevalideerde onderbouwing van het triage advies, en adviezen m.b.t. eventuele aanvullende diagnostiek en behandeling in het kader van het preoperatief consult.

In de Rapportage wordt verwezen naar de huidige nationale en internationale richtlijnen.

iMac
Schermafbeelding 2021-05-25 om 19.19.28.
Schermafbeelding 2021-05-25 om 21.44.06.
Digitale postoperatieve monitoring

5

Postoperatief vindt er een follow-up plaats, hierbij wordt onder andere gekeken naar het algeheel welbevinden van de patiënt, pijnbeleving, koorts en andere uitkomstmaten die kunnen wijzen op problemen. De anesthesioloog wordt hiervan op de hoogte gebracht, zodat op tijd adequate behandeling ingezet kan worden. Hierdoor kunnen eventuele complicaties na een operatie worden voorkomen en neemt tevens de tevredenheid bij de patiënt toe.

NovaCair werkt samen met

NovaCair is een betrouwbare en gecertificeerde partner in de zorg

ISO 27001 & NEN 7510

BC Certified logo_ISO 27001-2017 RVA_zwa
BC Certified logo_NEN7510-1 2017_RVA_zwa
ETZ.jpg
Dijklander Logo.jpg
Logo Erasmus MC.jpg
amsterdam UMC.jpeg
FlexClinics.png
Logo chipsoft.png
01. Logo_op-transparant1.png
logo_annatommie_origineel.jpg
logo The Hand Clinic.jpg
Logo oosterwal.png
CNS connect logo.jpeg

COVID-19

Gezien de huidige COVID-19 virus epidemie in ons land, bevinden we ons als maatschappij momenteel in een zeer uitzonderlijke situatie. 

E-POS kan in deze tijd van enorme meerwaarde zijn voor ziekenhuizen en patiënten.

Meerdere ziekenhuizen hebben momenteel hun interesse al getoond om juist in deze tijd te innoveren en besparen met E-POS.

Onderzoek naar digitale screening voor een operatie

Als het aan anesthesiologen Sander van den Heuvel en Jan-Wiebe Korstanje ligt, brengt een groot deel van de patiënten in de toekomst een digitaal bezoek aan het spreekuur, voordat een operatie plaatsvindt. Hiervoor hoeven patiënten dan niet meer naar het Erasmus MC te komen. Maar of dat kan en verstandig is, wordt eerst door hen onderzocht in samenwerking met NovaCair.

logo-erasmus-mc.png

Informatie of een demo aanvragen

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden van E-POS, of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.